چهارشنبه, 09 بهمن 1398
اللهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي، الامام التقي النقي و حجتک علي من فوق الارض و من تحت الثري، الصديق الشهيد، صلاه کثيره تامه زاکيه متواصله متواتره مترادفه کافضل ما صليت علي احد من اوليائک.

حدیث روز

منوی اصلی سایت

فرم ورود به سایت

مشاهده ی سایت

برای مشاهده بهتر سایت
از مرورگر فایر فاکس استفاده نمایید.
برای دانلود فایر فاکس روی عکس
زیر کلیک کنید

شما در این صفحه هستید : صفحه اصلی
 

آخرین اخبار

 
 
سفارشهای عمومی فقیه پارسا ابراهیم بن سلیمان قطیفی PDF چاپ نامه الکترونیک

 

وصيتنامه فقيه پارسا ابراهيم بن سليمان قطيفى  

بسم الله الرحمن الرحيم

خداوند تو و ما را بر آنچه مايه خرسندى اوست ، توفيق دهد و بر انجام دستورات خود يارى كناد! بدان مواعظ كتاب و سنت ، گوش نواز است و آثار و گفته هاى عالمان شايسته و صالحان ، در اين زمينه بس . بلكه آنچه در بعضى آثار و كتابها و يا حتى اندكى از آنها آمده ، پندگيران و وعظ پذيران را كفايت مى كند. مانند آنچه در كتاب ((الغيبه )) محمدبن بابويه صدوق و كتابهاى ديگر آمده است (چه موعظ بسيار شنيدن و در حقيقت و معانى آنها تدبر نكردن ، اثر موعظه را كاهش مى دهد.) در خبر قطعى السند آمده است :

وقتى آيه اى از قرآن تلاوت مى شد، برخى از مسلمانان براى اين كه گوشهايشان به مفاهيم اسلامى ، انس و عادت پيدا كرده بود و آيه هاى عظيمه ، مكرر به گوش آنان خورده بود و نفسشان به ظاهر و الفاظ آيات عادت كرده بود، آيه هاى ربوبى و كلمات وحى ، تاثيرى در خور بر انان ننهاد، زيرا بر اثر اشباع بى رويه نفس و دلبستگى به دنيا، حجابى غليظ، فكر و چشم و دل آنان را پوشانيده بود.

با اينكه از اين مواعظ الهى و آيات قرآنى تاثير نمى پذيرند، خود را پيراسته از حجابها مى دانند، بى آنكه بفهمند، خود را مى فريبند.

نگاه كنيد به گاه نزول آيه (( وجى يومئذ بجهنم )) چگونه رسول الله آشفته شد - كه هيچ كس را ياراى سخن گفتن با او نبود، تا اينكه برادرش ‍ امام على عليه السلام بلند شد، بوسه بر سر آن بزرگوار زد و از حادثه پيش ‍ آمده ، پرسش كرد. رسول الله صلى الله عليه و آله فرمود:  جبرائيل اين آيه را آورد.

با اينكه حبيب خدا، حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله مى دانست كه خداوند پيامدهاى اعمال او را بخشوده و او بزرگترين شفاعتگر خلق در بين انبياء فرشتگان و رسولان در روز قيامت است.

همان طور كه در روايات تحريص بر توسل به محمد و آل او آمده است :

همه در روز قيامت ، نيازمند عنايت و شفاعت محمد صلى الله عليه و آله و وصى بزرگوار اويند، حتى فرشتگان مقرب الهى و پيامبران مرسل.

با اين همه ، شدت ترس پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امام على عليه السلام از خداوند متعال مشهود است و بى نياز از توصيف . به گونه اى كه به گاهِ نماز، از خود بى خود مى شدند و مستغرق در حق . در موقفى ، على عليه السلام را در سجده مى يابند كه ناله مى كند و مناجات خداوند، تا از نفس مى افتد. ((ابودردا)) مى گويد: بر بالينش آمدم و او را حركت دادم ، بلند نشد. به نزد فاطمه (س) همسر على عليه السلام رفتم و به او تسليت گفتم . حضرت فاطمه (س) فرمود: هنوز اجل او فرا نرسيده است . بگو او را در چه وضعى ديدى . عرض كردم : در حآل سجده ، جان به جانان تسليم كرد. فاطمه (س ) فرمود: برو اين عادت هميشگى اوست.

وقتى آنان چنين بيم و ترسى از خدا داشتند، حال و روزگار كسى كه خدا را به دل زبان ، دست ، پا، شكم زير شكم و همه اعضا به عصيان برخاسته چه خواهد شد بود !

سفارشهايى كه براى خودم و براى تو ضرور(ى ) مى دانم ، دو گونه اند:

سفارشهاى عمومى و سفارشهاى خصوصى 

سفارشهاى عمومى :

نخست ، تقواى الهى . معنى و حقيقت تقوا آن است كه پرواگيرى از خداوند، مثل كسى كه يقين دارد به توجه خداوند بر نعمتهايى كه در كف دارد از اوست ، و با مهرورى از همان نعمتها امورى را كه او را ناخوشايند مى آيد انجام مى دهد، حال آنكه او قادر است كه نعمتها را بگيرد و ديگرى را بهره مند سازد.

بترس از خدا، بسان كسى كه مى داند همه اعمال اهل آسمانها و زمين توان شكر نعمتهاى او را ندارد و نمى تواند با آنچه خداوند در بهشت براى بندگان مطيع و گوش به فرمان مهيا كرده ، برابرى كند. اگر در خود چنين تقوايى را نمى بينى ، با عشق الهى ، به معالجه خود پرداز، زيرا طبيعت سالم بشر، به كسى كه نسبت به او مهر ورزد - گرچه با لبخندى - علاقه مند مى شود و دوستى او را در دل جاى مى دهد.

جان خويش را وارسى كن كه ايا محبت و عشق به خدا وجودت را لبريز كرده است . اگر - معاذالله - جانب مشروب به عشق حق نيست ، در زمره مؤ منان راستين قرار ندارى ، زيرا خداى تعالى درباره مشركان فرمودن ((يحبونهم كحب الله .)) مشركان با اينكه شيفته خدا بودند، بتها را واسطه مى دانستند و در كنار خدا مى پرستيدند. اما مؤ منان را كسانى مى داند كه شدت عشق الهى ، جايى در قلب انان براى دلبستگى به غير او باقى نگذاشته است و به مقام حق اليقين رسيده اند.

شگفتا! انسان آن را كه پس از بدى به او شفقت مى ورزد، به خاطر محبت او دوستش مى دارد، چگونه است حال و وضعيت او نسبت به خداى مهربانى كه جز احسان به خلق خويش نكند و همو مالك جان او و متعلقات اوست . تنها پناهگاه و چاره ساز است . خدايى كه هيچ چيز و هيچ كس بى نياز از او نيست و غير او نمى تواند انسان را بى نياز كند. هر كس هر چه را بخواهد بايد از او بخواهد.

اگر اين راه هم تو را بيدار نكرد، با داروى حيا به درمانش برخيز، زيرا او در همه حال به تو احسان مى كند. و تو نيكيهاى او را به بدى پاسخ مى دهى ، و باز هم به تو مهر مى ورزد. با اينكه بدى و نافرمانى او را مى كنى ، زيرا سايه رحمت او هستى و در همه حال به تو احسان مى ورزد و نيكى مى كند و در همه اين احوال زير نظر او هستى و در محضر او گناه مى كنى . با اينكه بى نياز از توست ، ولى لطف و احسان به تو را سزاوار مى داند. شايد كه حيا كنى ، شرمساز شوى و بازگردى و اصلاح شوى.

واقعا در پيشگاه چنين كسى ، بايد شرمسار و سرافكنده بود. در قرآن كريم فرمود :

((الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالله و ما نزل من الحق و لا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم و كثير منهم فاسقون . )): آيا زمان آن نرسيده كه مؤ منان دلهايشان به ياد خدا و در برابر حق خاشع شود و مانند كسانى نباشند كه تورات و انجيل به آنان دادند، درنگ ايشان دراز شد، تا دلهاشان سخت شد و بيشتر آنان فاسق شدند.

اگر نفس تو از اين راه متحول نشد، از تمايل سودپرستى و تجارت پيشگى او بهره گير، زيرا تجارت سود آور آن است كه تاجر به دسيسه گرفتار نشود. سود آن است كه سوداگر زيان نبيند. امانتدارى به آن است كه از كالاى به امانت گذاشته شده ، كم نگردد. وكيل خوب آن است كه بهره نيكوترى را براى موكلش به بار نشاند.

بنگر تلاش خويش را چقدر مصروف سود اندك دنيا كرده اى ، چه اندازه اوقات با ارزش خويش را در راه آن بذل كرده اى ، بى آنكه ذره اى در اين كار ترديد روا دارى و خسته شوى . اگر از اين راه هم سود نبردى و متنبه نشدى ، بدان قلب تو در عذاب و درد جانكاهى گرفتار آمده كه خداوند در كتاب خويش بدان اشارت كرده است :

((بل قلوبهم فى غمره من هذا و لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون . )) : بلكه دلهاى ايشان از اين سخن ما در غفلت است و ايشان را جز اينها. كارهايى است كه انجام دادند و ناگزير ايشان عامل آن كارهايند.

نيز خداوند پس از بيان سرگذشت حضرت يوسف عليه السلام فرمود:

((و كذلك مكنا ليوسف فى الارض يتبوء منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء و لا نضيع اجرالمحسنين و لاجر الاخره خير للذين آمنوا و كانوا يتقون . )) : اين چنين ، فرمانروايى در زمين را براى يوسف هموار كرديم كه در هر جايى بخواهد، ماوا گيرد. ما هر كه را بخواهيم مشمول رحمت خويش مى كنيم . اجر و پاداش نيكوكاران به تمام و كمال مى دهيم . بى شك مزد آخرت براى مؤ منان و با تقوايان بهتر است.

و از سوى ديگر - در استان قارون - دو نگرش به دنيا را چنين ترسيم مى فرمايد:

((فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتى قارون انه لذو حظ عظيم . و قال الذين اوتوا العلم و الايمان و يلكم ثواب الله خير لمن آمن و عمل صالحا و لا يلقيها الا صابرون . )): قارون با زينتهاى بر خود آويخته بر قوم خويش ظاهر شد. اهل دنيا گفتند كاش ما چونان قارون ناز و نعمتى داشتيم ! او سرخوش و كامياب است . مؤ منان خردمندى به آنان گفتند: واى بر شما! مزد و پاداش الهى براى مؤ منان و شايسته كاران بهتر است ، و اين پاداش را ندهند، مگر به شكيبايان.

درمحضر عارفان؛نگارنده:واصف بادکوبه ای

نظر ها
افزودن جدید جستجو
+/-
نظرات
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
 

انتظار

*رشته حوادث قبل از ظهور درمنطقه

برگرفته از کتاب عصر ظهور احادیث ما بیانگر آن است که ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) پس از یک رشته حوادث مقدمات منظقه ای و بین... ادامه مطلب...
*عهد دل

   از حضرت صادق (ع) نقل شده، هر کس چهل صبح دعای عهد را بخواند از یاوران قائم (ع) خواهد بود و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد، خدای... ادامه مطلب...
*نوشته خواندني حجت‌الاسلام و المسلمين صديقي:سلام بر بهار جانها...

  نوشته خواندني حجت‌الاسلام و المسلمين صديقي به‌مناسبت فرا رسيدن بهار؛   سلام بر بهار جان‌ها و نشاط دل‌ها/ پيام بهار براي... ادامه مطلب...
*ابعاد انتظار / آمادگی در عمل

د - آمادگى در عملدر مرحله ى عمل ، به دو عامل ديگر نياز است . دو عملى كه در روش ‍ تربيتى انبيا در قرآن از آن سخن به ميان رفته است :... ادامه مطلب...
*ابعاد انتظار / طرح و برنامه ریزی

ج - طرح و برنامه ريزىمنتظر بايد طرح و نقشه داشته باشد و با توجه به طرح و نقشه ى سازندگى ، خود دنبال مصالح و لوازمى باشد كه قبلا... ادامه مطلب...
*ابعاد انتظار / آمادگی روحی

ب - آمادگى روحىمنتظر بايد در زمينه ى روحى نيز آمادگى بالايى داشته باشد تا در برابر حوادث و مصيبت ها از كوره در نرود و بتواند بار... ادامه مطلب...
*ابعاد انتظار / آمادگی فکری

ابعاد انتظارآن كس كه در انتظار است ، آماده مى شود تا نقطه ضعف هاى خودش ‍ را پر كند و مانع ها را بشناسد و نقطه ى ضعف هايش را بيابد... ادامه مطلب...
*شیطان در آخرالزمان،هر چه تیر دارد رها خواهد کرد

رسول اکرم صل الله علیه وآله ، دوره ای را که بشریت با آن در آینده مواجه خواهد شد را بر سه دوره تقسیم کرده اند. (بالاخص جامعه... ادامه مطلب...
*ظهور، آغاز تاريخ‌ (مقام معظم رهبری)

ظهور، آغاز تاريخ‌ ‌من، بارها اين‌را گفته‌ام. بعضي‌خيال‌مي‌كنند، حضرت‌كه‌آمدند، آخر دنيا است! نه، تازه‌شروع‌دنيا و... ادامه مطلب...
*فتنۀ شدیدتر از دجال روایتی از امام رضا علیه السلام

در كتاب وسائل‌الشیعة كه توسط شیخ حرّ عاملی گردآوری شده و از زمان تأليف تاكنون مدار تحقيق و استنباط فقها در احكام شرعی بوده،... ادامه مطلب...
*زمان ظهور حضرت فرزندان قاتلان امام حسین را خواهد کشت!

عبد السلام بن صالح هروی گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم : نظرتان دربارۀ این حدیث که از امام صادق علیه السلام روایت شده... ادامه مطلب...
*بیانات آیت الله وحید خراسانی با دانشجویان مشهد مقدس

     در این دیدار معظم له ضمن بیان شباهت امام زمان علیه السلام خَلقاً وخُلقاً به رسول خدا صلی الله علیه و آله و منزلت و مقام... ادامه مطلب...
*دو روایت زیبا از آخرالزمان

  در روایات بسیاری خبر از امتحان های بزرگ و فتنه های عظیم در آخرالزمان آمده است ، که به بعضی از آنها اشاره و پیامد و آمادگی در... ادامه مطلب...
*فرج حضرت بقیة الله، روحی له الفداء، خیلی نزدیک است

  روایتی نقل شده که مفصل است . این روایت را ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه (جلد دوم، صفحه 184) نقل کرده است . می فرماید که: یک روز... ادامه مطلب...
*بیانات مهم آیت الله وحید خراسانی درباره عصر غیبت حضرت ولی عصر(عج)

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضبین واللعن علی... ادامه مطلب...
*چرا او قائم آل محمد (علیهم السلام ) نامیده شد؟!

ابو حمزه ثمالی می گوید: از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم : ای فرزند رسول خدا! مگر شما ائمه، همه قائم به حق نیستید؟ فرمود: بلی!... ادامه مطلب...
*مهدی چه کسی است؟!

جابرجعفی می گوید: من خدمت امام محمد باقر علیه السلام بودم که مردی به حضور ایشان شرفیاب شد و عرض کرد: خداوند شما را رحمت کند ! این... ادامه مطلب...
*مرحوم دولابی و تمثیل زیبای ظهور

آن مرحوم می‌فرمایند: پدری چهار تا بچه را گذاشت توی اتاق و گفت این‌جا را مرتب کنید تا من برگردم، خودش هم رفت پشت پرده. از آن‌جا... ادامه مطلب...
*مظلومیت حضرت (امام زمان علیه السلام) پس از ظهور

مظلومیت حضرت (امام زمان علیه السلام) پس از ظهور حالات مظلومیت، تنهائی و اضطرار حضرت آن قدر طولانی و بزرگ است که حتی وقتی هنگام... ادامه مطلب...
*معصومین علیهم السلام حقیقت واحد و آئینه تمام نمای خداوند هستند

معصومین علیهم السلام حقیقت واحد و آئینه تمام نمای خداوند هستند معصومین علیهم السلام که یک نور واحد1هستند، کامل ترین مخلوق... ادامه مطلب...
 
 

دعا و نیایش

 


از اینجا دانلود کنید

 

 

مطالب و نکته های عارفانه

Previous بعدی
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 

تصویر ویژه

یادداشت

ابصار العين،ص‏26

امام صادق عليه السلام فرمود:«رحم الله عمى العباس لقد اثر و ابلى بلاء حسنا... » خدارحمت كند عموى ما عباس را،عجب نيكو امتحان داد،ايثار كرد و حداكثر آزمايش را انجام داد.براى عموى ما عباس مقامى در نزد خداوند است كه تمام شهيدان غبطه مقام او را مى‏برند.

اوقات شرعی