چهارشنبه, 09 بهمن 1398
اللهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي، الامام التقي النقي و حجتک علي من فوق الارض و من تحت الثري، الصديق الشهيد، صلاه کثيره تامه زاکيه متواصله متواتره مترادفه کافضل ما صليت علي احد من اوليائک.

حدیث روز

منوی اصلی سایت

فرم ورود به سایت

مشاهده ی سایت

برای مشاهده بهتر سایت
از مرورگر فایر فاکس استفاده نمایید.
برای دانلود فایر فاکس روی عکس
زیر کلیک کنید

شما در این صفحه هستید : صفحه اصلی
 

آخرین اخبار

 
 
دستورالعملی از عارف كامل سيد احمد طهرانى قدس سره(3) PDF چاپ نامه الکترونیک

دستورالعملی از عارف كامل سيد احمد طهرانى قدس سره

دستور العمل : (3)

بسم الله الرحمن الرحيم

طالب حضرت حق - جل و علا - را شايسته آن كه چون عزم بر خوابيدن نمايد، محاسبه اعمال و افعال و حركات و سكنات صادره از خود را از بيدا شدن شب سابق ، تا آن زمان تماما و كمالا نموده ، و از معاصى و اعمال ناشايسته واقعه از خود پشيمان شده ، و توبه حقيقى نموده ، و عزم بر آنكه ان شاء الله در ما بعد عود ننموده ، بلكه تلافى و تدارك آن را در ما بعد بنمايد.

و متذكر شود كه : النوم اخو الموت (1) و الله يتوفى الانفس حين موتها و التى لم تمت فى منامها. (2)

تجديد عهد به ايمان و شهادتين و عقايد حقه نموده ، و با طهارت رو به قبله ((كما يجعل الميت فى قبره )) (3) به نام خدا استراحت تموده ، و به مقتضاى آيه شريفه در مقام تسليم روح خدا به حضرت دوست جل و علا بر آمده بگويد:

اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست       روزى رخش ببينم و تسليم وى كنم

مشغول به توجه به حضرت حق - جل و علا - و تسليم خود به او شده ، تا او را خواب بريايد و ملتفت آن باشد كه چون خواب رود، به شراشر وجودش از روح و بدن در قبضه قدرت خضرت حق - جل و علا خواهد بود، به حدى كه حتى از خود غافل و بى شعور مى شود، و اگر اعاده روح به بدن نفرمايد، موت حقيقى خواهد بود، چنان كه در آيه شريفه مى فرمايد:

فيمسك التى قضى عليها الموت و يرسل الاخرى الى اجل مسمى (4)

چه بسيار كسانى كه خوابيدند، و بيدار نشده ، تا روز قيامت سر بر نداشتند. پس اميد برگشتن به دنيا دوباره نداشته باشد، مگر به تفضل جديدى از حضرت حق - جل و علا - به گردانيدن روح او را به بدن با لسان حال و قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت (5) بگويد. لهذا چون از خواب برخيزد، اولا: متذكر نعمت اعاده روح (كه ) به منزله حيات تازه اى است از حضرت حق - جل و علا - شده حمد و شكر الهى (را) بر اين نعمت (بجاى آورد) چنان كه فرموده : سجده شكرى بر اين نعمت - چنان كه حضرت پيغمبر فرمود - ادا نموده ، ملتفت آن شود كه چندين هزارها اين خواهش را از او درخواست نموده و به غير از: كلا آنهاكلمه هو قائلها (6) جوابى نشنيده اند. كمال مرحمت از حضرت حق - جل و علا - درباره او شد كه خواهش او را اجابت فرموده ، و او را دوباره به دنيا ارجاع فرموده:

اين حيات تازه را غنيمت شمرده و كمال همت بر آن گمارد، كه انشاء الله تعالى تجارت رابحه اى (يعنى سودمندى ) نموده كه براى دفعه ديگر كه به اين سفر رود او را مدد حيات ابدى بوده باشد.

و پوشيده نباد بر طالب حق - جل و علا - كه علاوه بر اينكه ساير اشياء و موجودات ، غير از حضرت حق - جل و علا -، در معرض فنا و زوال است ، و لهذا شايسته مطلوبيت ندارد. ممكن بما هو ممكن (يعنى موجود امكانى از آن جهت كه ممكن است ) را هيچ شيئى و هيچ موجودى نافع و مفيد نيست ، جز حضرت حق - جل و علا - چه هر آنچه فرض كنى غير او، چون ممكن است ، محتاج است من جميع الجهات به حضرت او - جل و علا - و در قبضه قدرت اوست جل و علا و لهذا هيچ موجودى غير از او، نه در زمين و نه در آسمان ، و نه در دنيا و نه در آخرت شايسته مطلوبيت براى شخص عاقل و دانا ندارد، حضرت او جل و علا و اگر فرض شود كه شخص ‍ عاقل چيزى غير از او طلب نمايد، پس بالضروره و اليقين مطلوبيت با لذات نخواهد بود، بلكه مطلوب بالغير خواهد بود، مانند مطلوبيت دين و ايمان و آخرت و محبت و معرفت او - جل و علا -، و دوستان او چون پيغمبر صلى الله عليه و آله و ائمه هدى عليه السلام و عبوديت و طاعت نسبت به او و ايشان عليه السلام و رضا و تسليم و ساير اخلاق محموده و ملكات پسنديده كه محبوبيت و مطلوبيت و مفيد بودن آنها به اعتبار اضافه به حضرت اوست - جل و علا - نه با لذات و فى نفسه لهذا شايسته براى عاقل چنان است كه صرف نظر و همت طلب از جميع اشياء غير از او نموده ، و به مقتضاى : قل الله ثم ذرهم (7) همت طلب را منحصر در او نموده ، و او را بذاته و بنفسه قرار داده بگويد:

ما از تو نداريم به غير از تو تمنا       حلوا به كسى كه محبت نچشيده

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

پس غنيمتى در اين حيات تازه جز از طلب او - جل و جلاله - منظور نداشته باشد و در تمام آنات و لحظات و حركات و سكنات نظربه او - جل و علا - داشته و او را حاضر و ناظر در جميع اوقات بداند، تا وقت خوابيدن در شب آينده و هكذا و از اين بيان معلوم شد كه قبيحترين قبايح براى چنين كسى صرف همت نمودن است به مشتهيات و مستلذات و امور معاش ‍ خود، مانند بطن و فرج و غير ذلك و لذا شايسته آن است كه بالمره غفلت از امور مزبور نموده ، و به هيچ وجه التفات به امورات مذكوره ننمايد، و اگر من باب ضعف نفس قهرا التفات به امورات مذبوره بشود، چون نه از او، و نه از غير او، جز از حضرت حق جل و علا كارى بر نمى آيد، پس امورات خود را تسليم و تفويض به حضرت او - جل و علا كارى برنمى آيد.

پس امورات خود را تسليم و تفويض به حضرت او - جل و علا – بنمايد.

به جد و جهد چو كارى نمى رود از پيش        بكرد كار رها كرده به مصالح خويش

بر بنده بند كيست ؟ و روزى و ساير مصالح او بر عهده آقاى اوست ، و اقبح قبايح دست برداشتن او از بندگى و اهتمام او در امور خويش مى باشد. پس لازم و واجب برطالب حق ، كمال اهتمام است در طاعت و بندگى و رفتن به حضور و دربار او جل و علا، به كمال شوق و تضرع و تذلل و ابتهال . و چون توجه به حضرت او به قلب است ، و حضور او جلوه گاه او جل وجلاله قلب است ، بلكه در تمام موجودات مظهرى و مجلائى اتم و اكمل از قلب مومن براى او جل و علا نيست ، كه لا يسعنى ارضى و لا سمائى بل يسعنى قلب عبدى المومن (8)

آسمان بار امانت نتوانست كشيد        قرعه فال به نام ديوانه زدند

انا عرضنا الامانه على السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنا و اشفقن منها و حملها الانسان (9)

كمال اهتمام طالب بعد از توجه به حضرت حق جل و علا كه تعبير از آن به ذكر مى شود، معرفت قلب و نفس است كه تعبير مى شود به ((تفكر در نفس )) كه من عرف نفسه فقد عرف ربه . (10)

و فى انفسكم افلا تبصرون (11)

و سنريهم آياتنا فى الافاق و فى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق (12)

لهذا طالب حق را به غير دل و دلبر كارى نيست بلى ، من باب المقدمه بر او لازم است تطهير و تنظيف قلب از انجاس و ارجاس ، كه مقصود اخلاق رذيله بوده باشد، بلكه از ما سوى حق جل و علا كه تعبير از آن مى شود به ((تخليه ))، و آرايش قلب و صيقل دادن آن است به اطاعات و عبادات و صفات حسنه و اخلاق كريمه ، تا قابليت ظهور حق جل و علا را بيابد كه تعبير از آن مى شود به ((تجليه و تحليه ))

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا (13)

فدايت ، اگر عمل كنى همين قدر بس است ، و اگر عاملى نباشد، درد و عصه در دل باشد بهتر از آن است كه عبث اظهار كند و كسى گوش به درد دل او نكند اميد چنان است كه در خلوت با حبيب ، اين رو سياه درگاه اله را فراموش نكرده و اظهار شوقمندى اين رو سياه را به دربار منيع او جل و علا بنمايد (14)

حرره الجانى احمد الموسوى

پی نوشت:

برنامه سلوك در نامه هاى سالكان،،به کوشش علی شیروانی

1- خواب برادر مرگ است

2- زمر / 41: خدا جانها را به هنگام مردنشان مى گيرد، و نيز جان كسانى را كه در خواب خود نمرده اند

3- همان گونه كه مرده در قبر قرار داده مى شود

4- زمر / 42: جانهايى را حكم مرگ بر آنها رانده شد نگه مى دارد و ديگران را تا زمانى كه معين است باز مى فرستد

5- مومنون /99- 100: اى پروردگار من ، مرا باز گردان ، شايد كارهاى شايسته اى را كه ترك كرده بودم ، به جاى آوردم ..

6- مومنون / 100 هرگز، اين سخنى است كه او مى گويد

7- انعام / 91: بگو ان الله است ، آنگاه رهايشان ساز

8- زمين و آسمان من گنجايش مرا ندارند اما دل بنده مومن گنجايش مرا دارد

9- احزاب / 72: ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم ، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسيدند، انسان آن امانت بر دوش گرفت

10- هر كس خود را بشناسيد خداى خويش را شناخته است

11- ذاريات / 21: و نيز در وجود خودتان (آيات و نشانه هاى است ) آيا نمى بينيد

12- فصلت / 53: زودا كه آيات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهيم داد تا برايشان آشكار شود كه او حق است

13- احزاب / 33: اى اهل بيت خدا مى خواهد پليدى را از شما دور كند و شما را چنان كه بايد پاك دارد

14- تذكره المتقين ص 186 - 194

نظر ها
افزودن جدید جستجو
+/-
نظرات
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
 

انتظار

*رشته حوادث قبل از ظهور درمنطقه

برگرفته از کتاب عصر ظهور احادیث ما بیانگر آن است که ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) پس از یک رشته حوادث مقدمات منظقه ای و بین... ادامه مطلب...
*عهد دل

   از حضرت صادق (ع) نقل شده، هر کس چهل صبح دعای عهد را بخواند از یاوران قائم (ع) خواهد بود و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد، خدای... ادامه مطلب...
*نوشته خواندني حجت‌الاسلام و المسلمين صديقي:سلام بر بهار جانها...

  نوشته خواندني حجت‌الاسلام و المسلمين صديقي به‌مناسبت فرا رسيدن بهار؛   سلام بر بهار جان‌ها و نشاط دل‌ها/ پيام بهار براي... ادامه مطلب...
*ابعاد انتظار / آمادگی در عمل

د - آمادگى در عملدر مرحله ى عمل ، به دو عامل ديگر نياز است . دو عملى كه در روش ‍ تربيتى انبيا در قرآن از آن سخن به ميان رفته است :... ادامه مطلب...
*ابعاد انتظار / طرح و برنامه ریزی

ج - طرح و برنامه ريزىمنتظر بايد طرح و نقشه داشته باشد و با توجه به طرح و نقشه ى سازندگى ، خود دنبال مصالح و لوازمى باشد كه قبلا... ادامه مطلب...
*ابعاد انتظار / آمادگی روحی

ب - آمادگى روحىمنتظر بايد در زمينه ى روحى نيز آمادگى بالايى داشته باشد تا در برابر حوادث و مصيبت ها از كوره در نرود و بتواند بار... ادامه مطلب...
*ابعاد انتظار / آمادگی فکری

ابعاد انتظارآن كس كه در انتظار است ، آماده مى شود تا نقطه ضعف هاى خودش ‍ را پر كند و مانع ها را بشناسد و نقطه ى ضعف هايش را بيابد... ادامه مطلب...
*شیطان در آخرالزمان،هر چه تیر دارد رها خواهد کرد

رسول اکرم صل الله علیه وآله ، دوره ای را که بشریت با آن در آینده مواجه خواهد شد را بر سه دوره تقسیم کرده اند. (بالاخص جامعه... ادامه مطلب...
*ظهور، آغاز تاريخ‌ (مقام معظم رهبری)

ظهور، آغاز تاريخ‌ ‌من، بارها اين‌را گفته‌ام. بعضي‌خيال‌مي‌كنند، حضرت‌كه‌آمدند، آخر دنيا است! نه، تازه‌شروع‌دنيا و... ادامه مطلب...
*فتنۀ شدیدتر از دجال روایتی از امام رضا علیه السلام

در كتاب وسائل‌الشیعة كه توسط شیخ حرّ عاملی گردآوری شده و از زمان تأليف تاكنون مدار تحقيق و استنباط فقها در احكام شرعی بوده،... ادامه مطلب...
*زمان ظهور حضرت فرزندان قاتلان امام حسین را خواهد کشت!

عبد السلام بن صالح هروی گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم : نظرتان دربارۀ این حدیث که از امام صادق علیه السلام روایت شده... ادامه مطلب...
*بیانات آیت الله وحید خراسانی با دانشجویان مشهد مقدس

     در این دیدار معظم له ضمن بیان شباهت امام زمان علیه السلام خَلقاً وخُلقاً به رسول خدا صلی الله علیه و آله و منزلت و مقام... ادامه مطلب...
*دو روایت زیبا از آخرالزمان

  در روایات بسیاری خبر از امتحان های بزرگ و فتنه های عظیم در آخرالزمان آمده است ، که به بعضی از آنها اشاره و پیامد و آمادگی در... ادامه مطلب...
*فرج حضرت بقیة الله، روحی له الفداء، خیلی نزدیک است

  روایتی نقل شده که مفصل است . این روایت را ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه (جلد دوم، صفحه 184) نقل کرده است . می فرماید که: یک روز... ادامه مطلب...
*بیانات مهم آیت الله وحید خراسانی درباره عصر غیبت حضرت ولی عصر(عج)

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضبین واللعن علی... ادامه مطلب...
*چرا او قائم آل محمد (علیهم السلام ) نامیده شد؟!

ابو حمزه ثمالی می گوید: از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم : ای فرزند رسول خدا! مگر شما ائمه، همه قائم به حق نیستید؟ فرمود: بلی!... ادامه مطلب...
*مهدی چه کسی است؟!

جابرجعفی می گوید: من خدمت امام محمد باقر علیه السلام بودم که مردی به حضور ایشان شرفیاب شد و عرض کرد: خداوند شما را رحمت کند ! این... ادامه مطلب...
*مرحوم دولابی و تمثیل زیبای ظهور

آن مرحوم می‌فرمایند: پدری چهار تا بچه را گذاشت توی اتاق و گفت این‌جا را مرتب کنید تا من برگردم، خودش هم رفت پشت پرده. از آن‌جا... ادامه مطلب...
*مظلومیت حضرت (امام زمان علیه السلام) پس از ظهور

مظلومیت حضرت (امام زمان علیه السلام) پس از ظهور حالات مظلومیت، تنهائی و اضطرار حضرت آن قدر طولانی و بزرگ است که حتی وقتی هنگام... ادامه مطلب...
*معصومین علیهم السلام حقیقت واحد و آئینه تمام نمای خداوند هستند

معصومین علیهم السلام حقیقت واحد و آئینه تمام نمای خداوند هستند معصومین علیهم السلام که یک نور واحد1هستند، کامل ترین مخلوق... ادامه مطلب...
 
 

دعا و نیایش

 


از اینجا دانلود کنید

 

 

مطالب و نکته های عارفانه

Previous بعدی
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 

تصویر ویژه

یادداشت

ابصار العين،ص‏26

امام صادق عليه السلام فرمود:«رحم الله عمى العباس لقد اثر و ابلى بلاء حسنا... » خدارحمت كند عموى ما عباس را،عجب نيكو امتحان داد،ايثار كرد و حداكثر آزمايش را انجام داد.براى عموى ما عباس مقامى در نزد خداوند است كه تمام شهيدان غبطه مقام او را مى‏برند.

اوقات شرعی